با سلام  و آرزوی موفقیت برای همکاران محترم و دانش آموزان گرامی ، این وبلاگ جهت تعامل بیشتر گروه زیست شناسی سرپر ستی ترکیه با دبیران و دانش آموزان حوزه سرپرستی ترکیه در سال تحصیلی 96-95  به غعالیت خود ادامه خواهد داد از همه عزیزان خواهشمند است با نظرات سازنده خود به پویایی این وبلاگ کمک نمایند